mal_navai_fotoƏliyev Nəvai Şaxlar oğlu

1965-ci il iyun ayının 18-də Mingəçevir şəhərində anadan olmşdur.

1972-1982-ci illərdə Mingəçevir şəhər 7 №-li orta məktəbdə orta təsil almışdır.

1984-1986-cı illərdə Leninqrad (indiki Sank-Peterburq) şəhərində hərbi qulluqda olmuşdur.

1986-1991-ci illərdə Taras Şevçenko adlna Kiyev Dövlət Universitetinin İqtisadİyyat fakültəsinin Siyasi iqtisad ixtisası üzrə təhsil almışdır. 1992-1995-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin əyani aspiranturasını bitirmişdir.

1997-2000-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elm şöbəsində baş inspektor vəzifəsində çalışmışdır.

 

*

2000-ci ildən  İqtisad Universitetinin “Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.
Hazırda UNEC-in Tədris-Metodiki Mərkəzinin direktor müavinidir.

Evlidir,  iki övladı var.

aciq_2643

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI