hesenov_nazim_fotof.-r.e.n., dos. Həsənov Nazim Eyvaz oğlu

03.01.1952-ci il tarixində Ordubad rayon Biləv kəndində anadan olub.

1969-cu ildə orta məktəbi, 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universiteti) fizika fakültəsini bitirib.

1975-1977-cu illərdə Lerik rayonunda orta məktəbdə fizika müəllimi işləmişdir.

1977-1980-ci illərdə Azərbaycan MEA Fizika İnstitunda əyani aspirant olub.
1980-1992-ci illərdə bu institutda müxtəlif vəzifələrdə işləyib.

1987-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək fizika- riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.

 

*

1996-cı ildən BDƏKİ-də, 2000-ci ildən İqtisad Universitetində dosent vəzifəsində çalışır.

Hazırda UNEC-in “Fizika və kimya” kafedrasının dosentidir.

50-dən artıq elmi əsərin  müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI