iqt_inf_adalat

f.-r.e.d., prof. Kərimov Ədalət Kərim oğlu 

3 iyul 1954-ci ildə Bərdə rayonunun Hasili kəndində  anadan olub.

1976-ci ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)  Tətbiqi riyaziyyat fakültəsini bitirib.

1985-ci ildə dissertasiyasını müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi adına layiq görülüb.

1995-1999-cu illərdə SSRİ Elmlər Akademiyasının Kompüter Mərkəzində doktorant kimi çalışıb.

1996-1998-ci illərdə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin “Diskret riyaziyyat” kafedrasının professoru olub.

*

*
1999-cu ildə fizika-riyaziyyat elmləri doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib.

2006-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadiyyat və informasiya sistemləri və texnologiyaları” kafedra müdiri  vəzifəsində çalışıb.

2010-2017-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları” kafedrasının  professoru olub.

47 elmi-metodiki işin müəllifidir.

Ailəlidir, üç övladı və nəvələri var.