qadim_aynurfil.e.n., dos. Qədiməliyeva Aynur Famil qızı
aynur_gadimaliyeva@unec.edu.az

1978-ci il iyulun  8-də Qubadlı rayonunun Həmzəli kəndində аnаdаn оlmuşdur.

1995-2001-ci  ililərdə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil almışdır.

2002-2005-cı illərdə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aspiranturasında təhsil alaraq 2007-ci ildə dissertasiya işini müdafiə etmişdir. Filologiya elmləri namizədidir.

1999-cu ildə Sumqayıt şəhər 14 N-li ərəb təmayüllü liseydə müəllim vəzifəsi ilə əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

2005-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Azərbaycan dili” kafedrasında müəllim  vəzifəsində çalışır.

 

*

Hazırda UNEC-in “Azərbaycan dili” kafedrasının dosentidir.

1 monoqrafoya, 19 elmi məqalənin və tezisin müəllifidir.

Аiləlidir,  iki övlаdı vаr.

???????????????????????????????DSC_91841

dos. A.Qədiməliyeva UNEC NEWS-da