safarli_gunayfil.f.d., b/m. Səfərli Günal Əliyar qızı

Gunal_Safarli@unec.edu.az      

1978-ci il oktyabrın  11-də  Bakı şəhərində anadan оlmuşdur.

1995-ildə  Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində  (bakalavr pilləsi) təhsil almışdır.
1995-2001-ci illərdə filologiya fakültəsinin magisturatura şöbəsində oxumuş və həmin pilləni fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Bakı Dövlət Universitetində “Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı” kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda elmi fəaliyyətlə məşğul olmuşdur.

 

*

Namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

2005-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Əcnəbi Tələbələr üçün Hazırlıq şöbəsində inspektor vəzifəsində çalışmışdır.

2006-cı ildən  İqtisad Universitetinin “Azərbaycan dili” kafedrasına müəllim  təyin olunmuşdur.

Hazırda “Azərbaycan dili” kafedrasının baş müəllimidir.

Аiləlidir,  iki övlаdı vаr.