samedov_bahruz_xarici_fotofil.f.d., dos. Səmədov Bəhruz Adil oğlu

12 aprel 1953-cü ildə Quba rayonunda anadan olub.

1960-1970-ci illərdə orta məktəbdə təhsil alıb.

1974-cü ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutunu bitirib.

1974-1975-ci illərdə təyinat üzrə Xaçmazda müəllim və dərs hissə müdiri vəzifələrində çalışmışdır.

1975-ci ildə Dəvəçidə ailə qurduğu üçün 1977-ci ilə qədər təyinatını orada davam etdirmişdir.

1977-1979-cu illərd Sovet Ordusu sıralarında xidmət etmişdir.

1979-1981-ci illərdə Elmlər Akademiyasında baş rəssam, 1981-1982-ci illərdə Azərbaycan  Dövlət Universitetində təchizat üzrə agent, 1982-1991-ci illərdə Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda dizayner, tərcüməçi, müəllim, həmkarlar ittifaqının sədri vəzifələrində çalışmış, 1991-1993-cü illərdə 158 №-li orta məktəbdə müəllim və Yasamal rayonu üzrə inspektor vəzifələrində işləmişdir.

1993-cü ildə İngiltərənin Notingem Universitetində dərslik buraxmaq üzrə təkmilləşdirmə kursunu bitirib sertifikat almış, 1993-2001-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti nəzdində Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunda baş müəllim və kafedra müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

Namizədlik dissertasiya işini müdafiə edib. Filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışıb.

*

2009-cu ildən Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun dissertantı olub.

24.09.2012-ci il tarixli (protokol № 26-k) qərarı ilə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 07.10.2016-cı il tarixli tarixli (protokol № 20-k) qərarı ilə dosent elmi adını almışdır.

2 tezisin, 12 məqalənin, 4 metodik vəsaitin və 2 dərs vəsaitinin, 2 proqramın, 1 dərsliyin, 1 vəsaitin tərcüməsinin, 1 monoqrafiyanın müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

CV-Forma

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

03 04 05 06 07 bahruz14 0010112 00111 00113 001