menec_sefa_fotoi.e.d., prof.əv. Quliyeva Şəfa Tofiq qızı

1987-1992- ci illərədə D.Bünyadzadə ad. Azərb Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) tələbəsi olmuşdur.

1992-ci ildən Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda “Qiymətin əmələ gəlməsi”kafedrasının baş laborantı işləmişdir.

1994-cü ildən Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda “Qiymətin əmələ gəlməsi”kafedrasının 0,5 ştat müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir.

1996-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

 

 

 

*

2008-ci ildən İqtisad Universitetinin “Menecment” kafedrasında baş müəllimə işləmişdir.

2009-2011-ci illərdə Doktoranturada təhsil almışdır.

2013-cü ildə dosent vəzifəsinə keçirilmişdir.

2013-cü ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri doktoru adına layiq görülmüşdür.

36 elmi əsərin müəllifidir