menec_sefa_fotoi.e.d., prof.əv. Quliyeva Şəfa Tofiq qızı

1987-1992- ci illərədə D.Bünyadzadə adına Azərb Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) təhsil alıb.

1992-ci ildən Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda “Qiymətin əmələ gəlməsi” kafedrasında baş laborant işləyib.

1994-cü ildən Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda “Qiymətin əmələ gəlməsi” kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərib.

1996-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.

2008-ci ildən İqtisad Universitetinin “Menecment” kafedrasında baş müəllim işləyib.

2009-2011-ci illərdə doktoranturada təhsil alıb.

2013-cü ildə dosent vəzifəsinə keçirilib.

 

*

2013-cü ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri doktoru adına layiq görülüb.

36 elmi əsərin müəllifidir.

i.e.d., prof.əv. Ş.Quliyeva UNEC NEWS-da

shafa.2020-8_0000008