tenzim_gulanbar_fotoi.e.d., prof. Əzizova Gülənbər Arif qızı

1989-cı  ildə Azərbaycan EA İqtisadiyyat İnstitutuna “Əməyin iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə aspiranturaya qəbul olunub.

1994-cü ildə “Azərbaycanın qeyri-istehsal sahəsində məşğulluğun quruluşunun formalaşması və təkmilləşməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib (elmlər namizədi diplomu – EN № 0331).

2008-ci ildə “Azərbaycanda əmək bazarının tarazlı inkişafı” mövzusunda  doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib və 2009-cı ildən iqtisad elmləri doktoru diplomu alıb (ED № 01146).

1992-ci – 2001-ci ilədək  AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunda   kiçik, böyük, aparıcı və baş elmi işçi vəzifələrində işləyib.

 

2001-2009-ci  illər AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun “Əmək bazarı və məşğulluğun sosial-iqtisadi problemləri” şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyib.

2009-cu ildən  – 2017 cı  ilədək Azərbaycam Dövlət İqtisad Universitetində “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrasında dosent və professor vəzifələrində çalışıb.

2017 – ci Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Rus iqtisadi məktəbinin “İqtisadiyyat” kafedrasının professoru vəzifəsini icra edir.

45 elmi əsərin, 3 monoqrafiya, 2 dərs vəsaitin müəllifidir.

gulenber_9625nobel_9451gulenber_0000019