tenzim_gulanbar_fotoi.e.d., prof. Əzizova Gülənbər Arif qızı

19 noyabr 1964-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

1982-ci ildə Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuşdur.
1986-ci ildə həmin institutu  fərqlənmə ilə (diplom № Г-012411) bitirmişdir

1989-cı ildə Azərbaycanın EA İqtisadiyyat İnstitutuna aspiranturaya “Əməyin iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qəbul olunmuşdur

1994-cü ildə “Azərbaycanın qeyri-istehsal sahəsində məşğulluğun quruluşunun formalaşması və təkmilləşməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını (elmlər namizədi diplomu – EN № 0331) müdafiə etmişdir.

1992-2001-ci illərdə AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunda  kiçik elmi işçi, aparıcı elmi işçi vəzifələrində işləmişdir.

2001-2009-ci  illərdə AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun “Əmək bazarı və məşğulluğun sosial-iqtisadi problemləri” şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir.

 

 

 

2008-ci ildə “Azərbaycanda əmək bazarının tarazlı inkişafı mövzusunda” doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. 2009-ci ildə AAK tərəfindən (ED № 01146) təsdiq olunub. İqtisad elmləri doktorudur.

Hazırda  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrasının professorudur.

40 çox elmi əsərin, o cümlədən 2 monoqrafiya:“Azərbaycanın əmək bazarı” (rus dilində) – 2005-ci il və “Azərbaycanda məşğulluq: nəzəriyyə və reallıq” (rus dilində) – 2009-ci il   monoqrafiya  müəllifidir. «Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti» dərs vəsaiti və fənn üzrə proqramı (2012 il) müəllifidir.

nobel_9451