yadulla_8400İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru i.e.d., prof. Həsənli Yadulla Həmdulla oğlu
*
e-mail: yadulla.hasanli@unec.edu.az
*
1959-cu il mart ayının 7-də Azərbaycan Respublikasının Saatlı rayonunda anadan olub.
1965-1976-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub.
Müxtəlif illərdə riyaziyyat üzrə Respublika olimpiadasının iştirakçısı və mükafatçısı olub.

Təhsili və elmi dərəcə və elmi adlari

1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Unversitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Tətbiqi-riyaziyyat fakültəsini bitirib.
1983-1987-ci illərdə Azərbaycan Ellər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunda aspiranturada oxuyub.

1989-cu ildə „Kənd təsərrüfatı müəsssisələrinin fəaliyyətinin modelləşdirilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb.

2007-ci ildə “Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının modelləşirilməsi problemləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad elmləri doktoru alimlik dərəcəsi alıb.

20160525_160740 20160526_15400610.06.16-310.06.16-420160929_112516sardar_123102

Əmək fəaliyyəti

1981-ci ildən Azərbaycan EA-nin Kibernetika İnstitutunda mühəndis, kişik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi, baş elmi işçi, sektor müdürü vəzifəsində işləyib.
1994-2005-ci illərdə Ali Diplomatiya Kolleci (indiki Avrasiya Unversitetində) dosent və kafedra müdüri vəzifələrində işləyib.
1998-1999-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Politologiya və İdarəetmə İnstitunda (indiki Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası) 0.5 ştat dosent vəzifəsində işləyib.
2002-2005-ci illərdə Azərbaycan Milli Bankında elmi məsləhətçi;
1994-cü ildən Baki Dövlət Unversitetinin Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrasında dosent, professor vəzifələrində işləyib.

2000-ci ildə Dünya Bankının, 2001-ci ildə Asiya İnkişaf Bankının yerli eksperti olub.
2002-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Мərkəzi Bankının Monetar siyasət departamentinin elmi məsləhətçisi olub.

20-ə qədər beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirak edib.

143-ə qədər elmi əsərin müəllfidir, onlardan 32-i  xaricdə çapdan çıxıb.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

unec (3)

UNEC əməkdaşları nüfuzlu beynəlxalq konfransda iştirak etmişlər (12-14 oktyabr 2016)
UNEC ilə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib (12.10.2016)
UNEC-lə Çin İctimai Elmlər Akademiyası əməkdaşlıq edəcək (01.10.2016)
UNEC alimlərinin məqaləsi EcoMod 2016 Beynəlxalq Konfransında (18.07.2016)

UNEC əməkdaşları Astana İqtisadi Forumunda iştirak ediblər (10.06.2016)

1004 2