nazar_samirai.e.n., dos. Abbasova Samirə Təhməz qızı

1963-cü ildə anadan olub.

1985-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu fərqlənmə ilə “Sənayenin planlaşdırılması” ixtisası üzrə qurtarıb.

2001-ci ildə “Keçid dövründə sahibkarlığın formalaşması və yeni sosial mühitin yaranması” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir. İqtisad elmləri namizədidir.

 

 

 

 

 

1989-1997-ci illərdə kiçik elmi işçi;
1997-2000-ci illərdə Odlar Yurdu Universitetində müəllim;
2000-2001-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində müəllim;
2001-2004-cü illərdə baş müəllim;
2004-2006-cı illərdə dosent əvəzi vəzifələrində çalışıb.

2006-cı ildən “İqtisadi nəzəriyyə-1″ kafedrasının dosentidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI