nazar_samirai.e.n., dos. Abbasova Samirə Təhməz qızı

19.11.1963-cü ildə anadan olub.

1985-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu fərqlənmə ilə “Sənayenin planlaşdırılması” ixtisası üzrə qurtarıb.

2001-ci ildə “Keçid dövründə sahibkarlığın formalaşması və yeni sosial mühitin yaranması” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir. İqtisad elmləri namizədidir. 2006-cı ildə  dosent adı almışdır.

1985-1989-cı illərdə ETİİ Dövlət Plan Komitəsi, iqtisadçı.
1989-1997-ci illərdə kiçik elmi işçi;
1997-2000-ci illərdə Odlar Yurdu Universitetində müəllim;
2000-2001-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində müəllim;
2001-2004-cü illərdə baş müəllim;
2004-2006-cı illərdə dosent əvəzi vəzifələrində çalışıb;
2006-2017-ci illərdə «İqtisadi nəzəriyyə-1» kafedrasının dosenti;
2017-ci ildən UNEC -in Rus məktəbində ,«İqtisadiyyat» kafedrasının dosentidir.

Nəşr olunmuş elmi əsərlərin sayı: 57.

O cümlədən:

– respublikada: 51
– xaricdə: 6
– monoqrafiyalar: 2
-metodik vəsait: 2
– praktikum metodik vəsait:1
-dərsliyin tərcüməsində iştirak edib: 6

2015-cı ilin oktyabrında UNEC –dəki pedaqoji fəaliyyətində və universitetinin ictimai heyatında fəal iştirakına görə «Fəxri  fərman» təltif edilib.

Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI