nazar_saidai.e.n., dos. Babayeva Səidə Cəbi qızı

1971-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1978-1988-ci illərdə 6 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.

1988-ci ildə Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialının Plan-iqtisad faküləsinə daxil olub.
1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1993-1995-ci illərdə “Qızıl torpaq” kiçik müəssisəsində iqtisadçı, baş iqtisadçı vəzifələrində çalışıb.

 

*
1995-ci ildən BDƏKİ “Ümumiqtisad” kafedrasında müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərib.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində baş müəllim işləyib.

2006-cı ildə namizədlik dissertasiyasının müdafiz edərək iqtisad elmləri namizədi adına layiq görülüb.

2010-cu ildən “İqtisadi nəzəriyyə – 1″ kafedrasının dosentidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI