emek_leyla_fotoi.e.n., dos. Əlixanova Leyla Hüseyn qızı

1961-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1982-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmişdir.

1982-ci ildən Azərbaycan SSR Nəqliyyat Nazirliyində çalışmışdır.

1984-cü ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun aspiranturasının əyani şöbəsinə daxil olmuşdur.

1989-cu ildə N.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə və İqtisad İnstitutunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

 

*

1989-cu ildən «Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

Hazırda Rus İqtisad Məktəbinin “İqtisadiyyat” kafedranın dosentidir.

Çalışdığı dövr ərzində elmi əsərlərin müəllifidir, onlardan məqalələr, proqramlar, metodik göstərişlər və dərsliklər çap etdirmişdir.

2013-cü ildə «Основы организации труда» və  «Управление персоналом» dərslikləri nəşr olunub.

Evlidir, iki övladı var.