tahlil_fazil_foto

i.e.d., prof. Fazil Şöhlət oğlu Hacıyev

11 yanvar 1956-cı ildə anadan olmuşdur.

1963-1973-cü illərdə orta məktəbdə təhsil almışdır.

1974-1976-cı illərdə keçmiş Almaniya Demokratik Respublikasındakı sovet hərbi   kontingentinin tərkibində  xidmət etmişdir.

1978-ci  D.Bünyadzadə adına Azərbaycan  Xalq Təsərrüfatı  İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət  İqtisad  Universiteti)  Uçot-iqtisad fakültəsinin əyani   şöbəsinə  qəbul  olunmuşdur. 1982-ci ildə  institutun “Mühasibat uçotu, nəzarət və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili” ixtisası üzrə  fərqlənmə  diplomu  ilə bitirmişdir. Ali   təhsilli   mütəxəssis  kimi Fuzuli rayonu “Araz”  sovxozunda  baş  mühasib işləmişdir. 1983-1985-ci illərdə isə rayon komsomol komitəsində təşkilat şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

1985-1988-ci illərdə istehsalatdan ayrılmaqla  universitetin aspiranturasında  əyani təhsil almışdır. 1988-ci ildə gənc mütəxxəsis kimi “Təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili” kafedrasınının nəzdində laboratoriya müdiri  1989-cu ildə isə həmin kafedranın müəllimi, baş müəllimi vəzifələrində işləmiş, 1996-cı ildə müsabiqə  yolu dosent seçilmişdir. 2001-2005-ci illərdə “Uçot-iqtisad” fakültəsinin   tədris   işləri   üzrə  dekan  müavini işləmişdir.

1988-ci ildə vaxtından  əvvəl  yazdığı dissertasiya işini M.B.Lomonosov  adına Moskva Dövlət Universitetində “Mühasibat uçotu, nəzarət  və təsərrüfat  fəaliyyətinin  təhlili” doktorluq  işi  üzrə ixtisaslaşmış müdafiə şurasında müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. Hazırda Azərbaycan  Dövlət İqtisad  Universitetinin  “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının professorudur.

 

*

2010-cu ildə “Mühasibat uçotu, statistika” ixtisası üzrə iqtisad elmləri doktoru alimlik dərəcəsi elm adına layiq görülmüşdür və Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən təsdiq edilmişdir.

2000-2003-cü   ildə İqtisad Universitetinin   Uçot-iqtisad   fakultəsində   həmkarlar təşkilatının sədri işləmişdir. 2001-ci ildə həmin fakultədə dekan vəzifəsini icra etmişdir. Fakultə elmi şurasının üzvü və katibi olmuşdur. Azərbaycan  İqtisadçılar  İttifaqının,   həmçinin Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək   və  Sosial Problemlər   üzrə   Elm-Tədqiqat  və  Tədris Mərkəzində “Mühasibat   uçotu”   ixtisası   üzrə   dokturanturaya   qəbul   komissiyasının üzvüdir. Eyni zamanda beynəlxalq lisenziyali “Azərbaycan vergi” jurnalında resenzisdir.

28 dekabr 2016-cı il tarixdə UNEC-in rektoru Ə.Muradov “31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarıının Həmrəylik Günü” və “Yeni il” bayramları münasibəti ilə səmərəli elmi-pedaqoji və əmək fəaliyyəti münasibəti ilə mükafatlandıraraq təşəkkür etmişdir (ƏMR № 902/3/2016).

Pedaqoji fəaliyyəti dövründə istedadlı alim 130-dən çox elmi-metodiki əsər (3 monoqrafiya, 3 dərs vəsaiti, 12 metodik göstəriş, 14 tədris proqramı) yazmışdır. Xarici ölkələrdə 10 elmi məqaləsi nəşr olunmuşdur. 5-dən çox beynəlxalq konfransın materiallarında elm məqalələri çap edilmişdir.

Respublikamızın iqtisadi həyatı ilə bağlı dövri mətbuatda 20-dən çox elmi  məqaləsi çap  olunmuşdur.

 DSC_48051-DSC_6510

Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında turizmin fəaliyyətinin təhlili və audit qiymətləndirilməsi (10.03.2017)