i.e.n., dos. Kərimov tahlil_azer_fotoAzər Mahmud oğlu

9 yanvar 1948-ci ildə Gürcüstan  Respublikası, Marneuli şəhərində anadan olmuşdur.

1966-cı ildə Marneuli şəhərində orta məktəbi bitirmişdir.

1966-cı ildə Azərbayacn Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna (Azərbaycan Dövlət  İqtisad  Universiteti) daxil olmuşdur.

1970-ci ildə institutu biridikdən sonra  Bakı radiozavunda iqtisadçı, baş iqtisadçı vəzifələrində çalışmışdır.

 

 

*

1972-1975 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin aspiranturasında təhsil almışdır. .

1975-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.  İqtisad elmləri namizədidir

1976-cı ildən Azərbaycan Dövlət  İqtisad  Universitetində dosent vəzifəsində çalışır.

68 elmi işin müəllifidir.