infor_isa_fotoi.e.n., dos. Musayev İsa Kərim oğlu

1947-ci il noyabrın 2-də Gürcüstan Respublikasının Tetri-skaro Kosalar kəndində anadan olmuşdur.

1965-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinə (indiki Bakı Dövlət Universiteti) qəbul edilmiş,1970-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərüffatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiterti) “İqtisadi kibernetika” kafedrasında assisent vəzifəsinə dəvət edilmişdir.

1983-cü ildə Azərbaycan EA Kibernetika İnstitutunun İxtisaslaşdırılmış Şurasında dissertasiya müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

1071-1984-cü illərdə Xalq Təsərüffatı İnstitutunun “İqtisadi informasiyanın maşınla işlənməsi” kafedrasında müəllim;
1984-1994-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitertinin “İqtisadi informatika və AİS” kafedrasında baş müəllim vəzifələrində işləmişdir.

 

*2011-2013-cü illərdə İqtisad Universitetinin “İqtisadi informatika və AİS” kafedrasının müdiri olub.

Hazırda “İnformatika” kafedrasının dosentidir.

8 monoqrafiyanın,1 dərslik, 10 dərs vəsaitinin və 55 elmi məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir,iki övladı, dörd nəvəsi var.

isa_1 (7)DSC_9168

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI