menec_gulsen_fotoi.e.n., dos. Mustafayeva Gülşən Mustafa qızı

24 aprel 1949-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1970-ci ildə D. Bünyadzadə adına  Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) bitirmişdir.

1977-ci ildə Plexanov adına Moskva şəhərində namizədlik dissertasiyasını müdafiyə etmişdir.

*
İqtisad emləri namizədidir.

1978-ci ildə baş müəllim, 1990-cı ildən dosent vəzifəsində çalışır.

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Menecment” kafedrasının dosentidir.

50 məqalə və tezisi ölkədə və xaricdə çap olunmuşdur.

Ailəlidir. iki övladı,  bir nəvəsi var.