mal_azer_fotoi.e.n., dos. Qarayev Azər İslam oğlu

1976-cı il iyulun 19-da Azərbaycan Respublikasının Qazax şəhərində anadan olmuşdur.

1992-ci ildə H.Cavid adına 132 N-li orta məktəbi bitirmişdir.

1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunu Maliyyə-kredit ixtisası üzrə bitirmiş və iqtisadçı peşəsinə yiyələnmişdir.

1999-cu ildə «Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində aqrar-sənaye kompleksinin inkişafı və onun səmərəliliyinin yüksəldilməsində maliyyə münasibətlərinin rolu» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası ona iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi vermişdir.

*

1997-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi strukturunda işləmişdir.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində çalışır.

Hazırda “Maliyyə və çaliyyə institutları” kafedrasının dosentidir.

20-dən artıq elmi-metodik əsərin, o cümlədən 1 monoqrafiyanın müəllififdir.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI