menec_natiq1_fotoi.e.n., dos. Qarayev Natiq Ənvər oğlu

1969-1979 – Bakı şəhəri, 189 saylı orta məktəbdə oxumuşdur.

1979-1984 – S.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsini təhsil almışdır.

1988-1992 – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunun aspiranturasında oxumuşdur.

1992-ci ilin iyunun 26-da “Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində kənd təsərrüfatı müəssisələrinin  analitik-proqnoz modelləri sistemi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. İqtisad elmləri namizədidir.

1984-1986 – Bakı metropoliteninin İnformasiya Hesablama Mərkəzində operator

1986-1991 – Dövlət plan komitəsinin hesablama mərkəzində mütəxəssis

 

 

 

*
1991-1994 – Təhsil Nazirliyində təhsil alan gənclərin elmi-texniki yaradıcılığı üzrə respublika şurasının məsul katibi

1994-1999 – Esperanto müəssisəsi marketinq üzrə direktor müavini

1999-2001 – Bakı Biznes Universitetində dekan

2001-2007 – Azərbaycan Dövlət iqtisad Universitetinin “Biznesin təşkili” kafedrasının baş müəllimi

2007-2014 – Dövlət İdarəçilik Akademiyasında elmi katib, dekan, kafedra müdiri

2014-cü ildən “Menecment” kafedrasının dosentidir.

Hazırda UNEC-in Magistratura mərkəzinin direktor müavinidir.

40-dan artıq elmi və metodiki əsərlərin o cümlədən, “Biznesin əsasları”, “Biznesdə kontrolinq”, “İnnovasiya menecmenti” dərsliklərinin həmmüəllifidir. Azərbaycanda və xarici ölkələrdə milli innovasiya sisteminin formalaşması haqqında elmi məqalələr yazmışdır.