riyaz_tapdiq_foto

İqtisad Elmləri namizədi, Dosent Quluzadə Tapdıq Həsən oğlu

1972.01.02 Tovuz rayonunun Pələngli kəndində anadan olmuşdur.

1979-cu ildə Pələngli orta məktəbinin 1-ci sinfinə getmişdir.

1989-cu ildə Çatax kənd orta məktəbini bitirmişdir.

1989-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika və Riyaziyyat fakultəsinə daxil olmuşdur.

Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika və riyaziyyat fakültəsini bitirərək, Riyaziyyat müəllimliyi ixtisasını almışdır.

1994-1996- cı illərdə hərbi xidmətə yollanmışdır.

1997-ci il yanvar ayından ADİU-nin  baş laborant, müəllim, baş müəllim vəzifələrində çalışmışdır.

 

*

Hal-hazırda UNEC-in «Riyaziyyat və statistika» kafedrasının dosentidir.

2003-cü ildə o özünün «İqtisadi və riyazi metodlar» -003 üzrə dissertasiyasını müdafiə etmiş və İqtisad elmləri namizədi adına layiq görülmüşdür.

o 25-dən artıq elmi məqalənin, 2 tərcümənin, «Riyaziyyat-1», «Riyaziyyat-2» fənləri üzrə metodiki göstərişlərin, sillabusların və dərsliklərin müəllifidir. O «Riyaziyyat-1», «Riyaziyyat-2» üzrə 6 dərsliyin və «Maaliyə Riyaziyyatı» (tərcümə kitabı) nın  həmmüəllifidir. (2006-2014).

Evlidir və 2 övladı var.

tapdiq_9168