tic_meh_fotoi.e.n., dos.  Səmədova Mehriban Tofiq qızı

1968-ci il sentyabrın 30-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1985-1989-cu illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Əmtəəşünaslıq fakültəsində təhsil alıb.

1989-1992-ci illərdə Ticarət Nazirliyində işləmişdir.

1992-1996-ci illərdə Maliyə-Kredit Texnikumunda müəllimə işləmişdir.

 

*

1996-cı ildən «Ticarət və marketinq», sonradan «Ticarət» kafedrasında işləyir.

2000-ci ildə iqtisad elmləri üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

2006-cı ildən dosent əvəzidir.

2 fənn proqramının,  1 dərs vəsaitinin, 1 dərsliyin həmmüəllifidir və 1 dərsliyin və 1 kitabın tərcüməsində iştirak etmişdir. 24 elmi məqalənin müəllifidir.