nazar_ziyadi.e.n., dos. Seyidov Ziyad Mirəziz oğlu

1950-ci ilin aprel ayının 7-də Erm. SSR-nin Krasnoselo r-un Ağbulaq kəndində anadan olub.

1958-ci ildə həmin kənddə 8-lik məktəbi, 1968-ci ildə Az.SSR-in Tovuz rayonunun Aşağı-Ayıblı kəndində 10 illik məktəbi bitirib.

1969-1971-ci illərdə hərbi xidmətdə olub.

1972-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki İqtisad Universiteti) Hazırlıq kursunda oxuyub.

Kursu müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra həmin institutun Ümumiqtisad fakültəsinin Siyasi iqtisad ixtisasına qəbul edilib.

 

 

 

1978-ci ildə həmin ixtisası bitirdikdən sonra Ali Təhsil Nazirliyinin göndərişi ilə M.F.Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı institutunun “Siyasi iqtisad” kafedrasında işləməyə göndərilib.

1991-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsi alıb.

28-ə yaxın elmi məqaləsi çap olunub, onlardan 5-i metodik vəsait 1-i isə dərs proqramından ibarətdir.

2001-ci ildən İqtisad Universitetinin “İqtisadi nəzəriyyə – 1” kafedrasında dosentidir.

Evlidir, iki uşağı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI