nazar_leylai.e.n., dos. Sultanova Leyla Rəhim qızı

5 iyun 1970-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1987-ci ildə 160 nömrəli orta məktəbi bitirib.
Həmin ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə daxil olub.
1992-ci ildə həmin universiteti bitirərək “Sənaye planlaşdırılması” ixtisasını alıb.

20.01.1993-01.09.1994-dək Azərbaycan Beynəlxalq Bankında mütəxəssis;
05.09.1994-27.08.2001-dək 1 saylı Təmir-Tikinti Trestində mühəndis;
15.09.01-29.06.02-dək ETM Təfəkkür Universitetində “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasında baş müəllim vəzifələrində çalışıb.

 

 

 

*
02.09.02-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadi nəzəriyyə-1” kafedrasına müsabiqə yolu ilə müəllim vəzifəsinə təyin olunub.

04.04.2006-cı ildə iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.

04.12.2006-cı ildə “İqtisadi nəzəriyyə-1” kafedrasına baş müəllim;
10.07.2008-ci ildə həmin kafedranın dosenti vəzifəsinə təyin edilib.

1.01.2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya komissiyası tərəfindən – Dosent diplomu alıb.

Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI