xeyirxabarovi.e.n., dos. Xeyirxəbərov İsmayıl Mahmud

20 mart 1965-ci ildə Gürcüstanın Saqareco Yor-Muganlı kəndində anadan olmuşdur.

1983-cü ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Ümumiqtisad” fakultəsinə daxil olmuşdur. Birinci kursu bitirdikdən sonra hərbi xidmətə çagrılmışdır. 1990-cı ildə N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1995-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Marketinq” kafedrasında baş müəllim kimi işləyib, 2018-ci ilin iyul ayindan Biznesin idarə edilməsi kafedrasında dosent  vəzifəsində çalışır.

40-dan artıq elmi əsərlərin, fənn proqramlarının, metodiki və dərs vəsaitlərinin müəllifidir.

xeyir_ismayil_6672

 

*
Tədris etdiyi fənnlər:

Bakalavr pilləsində:  “Marketinq”, “Marketinq tədqiqatları”
MM-də:  “Tədbiqi marketinq tədqiqatları”

Yerinə yetirdiyi tədris-metodiki vəsaitlər:

1.“Marketinq tədqiqatları” (bakalavr ) AzDİU, «İqtisad Universiteti» nəşriyyatı,(dos. L.A.Hacıyeva)
2.“Tətbiqi marketinq tədqiqatları” (magistr hazırlığı) AzDİU, «İqtisad Universi-teti» nəşriyyatı, (dos.L.A.Hacıyeva)

semsem22sem33