nazar_oktayi.e.n., dos. Yusifov Oqtay Yusif oğlu

1952-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1969-cu ildə Bakı şəhəri 44 saylı orta məktəbi bitirib.

1974-cü ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki İqtisad Universiteti) fərqlənmə diplomu ilə bitirərək və «İqtisadçı-siyası iqtisad müəllimi» ixtisasını alıb.

Həmin ali məktəbdə baş laborant, müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışıb.

1974-cü il noyabr – 1975-ci il noyabr dövründə hərbi xidmətdə olub.

Təhsil aldığı və işlədiyi müddətdə – İnstitut Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri, institut komsomol komitəsinin üzvü, fakültə partiya bürosunun üzvü olub. Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər fakültəsinin dekan müavini vəzifəsində işləyib.

 

 

*
1973-75-ci illərdə yerli Xalq Deputatları Sovetinin deputatı olub. Dəfələrlə mükafatlara layiq görülüb. 2 dəfə SSRİ XTNS-nın medalları, ÜİLKGİ MK-nin fəxrı fərmanı və başqa mükafatlar alıb.

1974-cü ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində sınaq-müsabiqəsini keçərək ABŞ-da Vaşinqton İqtisadi İnkişaf İnstitutunda oxumağa göndərilib. «Bazar iqtisadiyyatının əsasları» kursunu bitirib və Ümumdünya Bankının sertifıkatını alıb.

1990-cı ildə iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb.

AR Prezidentinin 26 sentyabr 2011-ci il Sərəncamına əsasən Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Əməkdar Müəllim” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadi nəzəriyyə-1″ kafedrasında dosentidir.

Ailəlidir, üç övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI