babashiriniva_esmira_rus_iqti.f.d., b/m. Babaşirinova Esmira Məmmədşirin qızı

1972-ci ildə anadan olmuşdur.

1979-1989 illərdə Bakı şəhəri  Səbayil rayonu 6 saylı  orta məktəbdə oxumuşdur.

1996-cı ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun Mühasibat uçotu və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili ixtisasını bitirmişdir.

1998-ci ildən «İqtisadi təhlil və audit» kafedrasında laborant; 2003-cü ildən müəllim; 2007-ci ildən baş müəllim vəzi­fə­sində çalışıb.

1998-ci ildən dissertanturaya  qəbul edil­mişdir. 08.00.12 – «Mühasibat uçotu, statistika» ixtisası üzrə «Azərbaycan Respublikası müəssisələrinin xarici iqtisadi fəaliyyətinin təhlili (kənd təsərrüfati məhsullarını emal edən müəssisələrin timsalında)» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını tamamlamış və 2013-cü ilin aprel ayının 29-da müdafiə etmişdir. İqtisad üzrə fəlsəfə doktorudur.

2017 ilin sentyabr  ayından Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Rus İqtisad Məktəbinin “İqtisadiyyat” kafedrasının baş müəllimi vəzifəsində çalışır.

 

 

*
baba_esmira_6694rektorlaafaq_esmira811550b829445e2konul_esmira19075057664_nturkiyeesmira814102756274_n