tic_kamala_fotoi.f.d., b/m. Cabbarova Kəmalə Sətdar qızı

1965-ci il yanvarın 4-də  anadan olmuşdur.

1982-1987-ci illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət iqtisad Universiteti) Əmtəəşünaslıq və ticarətin təşkili fakültəsində təhsil alıb.

2001-ci ildə «Ticarət və marketinq» kafedrasında baş laborant işləmişdir.

 

*
2002-ci ildən kafedranın dissertantı olmuşdur.

2008-ci ildən İqtisad Universitetinin «Ticarət» kafedrasının müəllimi işləyib.

2012-ci ildə iqtisad elmləri üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş;
2013-cü ildə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsini almışdir.

“Ticarət və gömrük işinin təşkili” kafedrasının baş müəllimi olub.

Hazırda UNEC-in “İqtisad və idarəetmə” kafedrasının baş müəllimidir.

12 elmi məqalənin müəllifidir. Bir neçə dərs vəsaitinin həmmüəllifidir.