qida_guneshi.f.d., b/m. Nəsrullayeva Günəş Məzahir qızı

1977-ci  ildə Bakı  şəhərində anadan olmuşdur.

1984-1994-cü illərdə 225 saylı orta məktəbdə oxumuşdur. 1998-ci ildə Bakı Əmtəəşünaslıq Kommersiya İnistutunu fərqlənmə diplomu ilə, 2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2000-ci ildən “Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrasında çalışır.

 

*

2011-ci ildə namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2013-cü ildən “Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrasında baş müəllim fəzifəsində çalışır.

20-dən artıq elmi-metodiki əsərin müəllifidir.