guneshокi.f.d., b/m. Nəsrullayeva Günəş Məzahir qızı

1977-ci  ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİL:

1994-1998. Bakı Əmtəəşünaslı Kommersiya İnistitutunun  Texnologiya fakültəsinin “Qida məhsullarının texnologiyası” istiqaməti üzrə “Çörək, makaron, unlu qənnadı və qida konsentratlarının texnologiyası” ixtisaslaşmasının bakalvr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1998-2000. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Texnologiya fakültəsinin “Qida məhsullarının texnologiyası” istiqamətinin “Çörək, makaron, unlu qənnadı və qida konsentratlarının texnologiyası” ixtisaslaşmasının  magistr  dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Elmi dərəcə:

2002 ci ildə “Qida məhsullarının texnologiaysı” kafedrasının dissertantı təyin olunmuş. 2012 ci ildə  08.00.05. “Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (komplekslərin, sahələrin və müəs-sisələrin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edil-məsi)” ixtisası üzrə “Bazar iqtisadiyyati şəraitində çörəkbişirmə sənayesinin  rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi  problemləri” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad üzrə fələsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

 

**
İŞ TƏCRÜBƏSİ: 

01.09.2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Çörək məhsullarının texnologiyası və sahə avadanlıqları” kafedrasında baş laborant kimi fəaliyyətə başlamış,
2003-2012-ci illərdə saathesabı dərs aparmışdır.

2012-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrasında müəllim, 2013-cü ildən kafedranın baş müəllimi vəzifəsində çalışır.

50 elmi əsərin müəllifidir: məqalə (xaricdə və respublikada jurnallarında), tezis (xaricdə və respublikada) və 6 dərs proqramı (maqistr və bakalavr pilləsi üçün), 1 dərslik, 3 dərs vəsaiti çap etdirmişdir. Eyni zamanda 2 dərslik, 3 dərs vəsaiti, 3 proqramda həmmüəllif kimi iştirak edərək çalışır.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (UNEC) differensial əmək haqqı sisteminin  2016/2017 -ci (38 yer) tədris illərinin  nəticələrinə görə ilk yüzlüyə daxildir.

Ailəlidir, bir övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

Günəşsert11окIMG_5046IMG_5038gunesh_nasrulb3a3fdf475a98d-6gunesh_nasrulb3a3fdf475a98d-611