statistika_cavadov_ramizi.f.d., dos.  Cavadov Ramiz Cavad oğlu

09 iyun 1971-ci ildə Zərdab rayonunda anadan olmuşdur.
1988-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir.

1988-1993 illərdə Sankt-Peterburq Maliyyə-İqtisad Universitetində ali təhsil almışdır.
1993-2003-cü illərdə ixtisası üzrə müxtəlif müəssisə və şirkətlərdə çalışmışdır.
2003-cü ilin may ayından Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Statistika” kafedrasında dissertant təyin edilmişdir.

 

*

2003-2004-cü tədris ilindən “Statistika” kafedrasında müəllim kimi işləməyə başlamışdır.

2008-ci ildə 08.00.12 –“Mühasibat uçotu, statistika” ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Elmi-pedaqoji fəaliyyət dövründə 15,4 c.v. həcmində məqalə, dərs vəsaiti və proqram nəşr etdirmişdir.

Hazırda “Statistika” kafedrasının dosentidir.