statistika_cavadov_ramizi.f.d., dos.  Cavadov Ramiz Cavad oğlu

09 iyun 1971-ci ildə Zərdab rayonunda anadan olmuşdur.
1988-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir.

1988-1993 illərdə Sankt-Peterburq Maliyyə-İqtisad Universitetində ali təhsil almışdır.
1993-2003-cü illərdə ixtisası üzrə müxtəlif müəssisə və şirkətlərdə çalışmışdır.
2003-cü ilin may ayından Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Statistika” kafedrasında dissertant təyin edilmişdir.

 

*

2003-2017-ci illərdə “Statistika” kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyib.
2017-ci ildən UNEC-in “İqtisadiyyat” (rus dilində) kafedrasının dosentidir.

2008-ci ildə 08.00.12 –“Mühasibat uçotu, statistika” ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

06 oktyabr 2017-ci ildə uzun müddətli səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə
UNEC-in Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib.

Elmi-pedaqoji fəaliyyət dövründə 15,4 c.v. həcmində məqalə, dərs vəsaiti və proqram nəşr etdirmişdir.

*
Межвузовской научно-практической конференции в Дербентском филиале UNEC (23.04.2018)