vergi_ay_fotoi.f.d., dos. Qubadova Aybəniz Ənvər qızı

1965-ci ildə anadan olmuşdur.

1987-ci ildə D.Bunyadzada adina Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) bitirmişdir.

1987-ci ildən Baki şəhəri Plan Komitəsində iqtisadçı vazifəsində çalişmışdır.

1999-2006-cı illərdə Maliyyə İqtisad Kollecində müəllim  işləmişdir.

 

*

2006-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Vergi və vergiqoyma” kafedrasında müəllim vəzifəslərində işləmişdir.

2010-ci ildə namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Hazırda  “Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasının baş müəllimidir.

35 elmi məqalənin müəllifidir, bir neçə tədris programını hazırlamışdır.

Ailəlidir, üç övladı var.