vergi_ay_fotoi.f.d., dos. Qubadova Aybəniz Ənvər qızı

1965-ci ildə anadan olmuşdur.

1987-ci ildə D.Bunyadzada adina Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) bitirmişdir.

1987-ci ildən Baki şəhəri Plan Komitəsində iqtisadçı vazifəsində çalişmışdır.

1999-2006-cı illərdə Maliyyə İqtisad Kollecində müəllim  işləmişdir.

2006-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Vergi və vergiqoyma” kafedrasında müəllim vəzifəslərində işləmişdir.

2010-ci ildə namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2017-ci ilə kimi  “Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasının baş müəllimi vəzifəsində işləyib.

 

*

Hazırda UNEC-in “İqtisadiyyat” (rus dilində) kafedrasının dosentidir.

35 elmi məqalənin müəllifidir, bir neçə tədris programını hazırlamışdır.

Ailəlidir, üç övladı var.

aybeniz5f3b51b9626ad2fbaybeniz_nigard8d79d5ca6daybeniz12bd68b412e0275911cf58b