i.f.d. Xəlilov Tural Tapdıq oğlu

  • Bakalavr: Rusiya Hökuməti nəzdində Maliyyə Universitetinin “Maliyyə və kredit” fakültəsi (2004-2009). Diplom işi: Xarici investisiyaların inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatında rolu. Elmi rəhbər: i.e.d., prof. Şarkova А.V.
  • Aspirantura: V. Plexanov adına Rusiya Dövlət İqtisad Universitetinin “Dünya iqtisadiyyatı” kafedrası.(2009-2012). Dissertasiya işi: Azərbaycan iqtisadiyyatının müasir mərhələdəki xüsusiyyətləri. Elmi rəhbər: i.e.d., prof. Xasbulatov R.İ. Rusiya Federasiyasının iqtisad elmləri namizədi. 2014-ci ilin fevral, AAK №5 əmri ilə doktorluq diplomu nostrifikasiyası olunub.
  • Əmək fəaliyyəti: 2013-ci ildən 2017-ci ilə kimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

    2017-ci ildən UNEC-in “İqtisadiyyat” (rus dilində) kafedrasının müəllimidir.

*
Azərbaycanda və xaricdə elmi-praktiki konfranslarda iştirak edib.

15-dən çox elmi əsəri var.

*

X__lilov Turali-11