vergi_zohrab_fotoi.f.d., dos. Paşayev Zöhrab Şahin oğlu

24 fevral 1978-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1994-cü ildə orta məktəbi bitirmişdir. Həmin il sentyabrnın 14-də Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin ali məktəblərə qəbul olmuş tələbələrlə keçirdiyi görüşdə çıxış etmişdir.

1999-cu ildə Azərbaycan Kooperasiya İnstitutunun bakalavr pilləsini Maliyyə kredit ixtisası üzrə bitirmişdir.

2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Magistratura fakültəsinin Maliyyə və kredit ixtisasına daxil olmuş;
2003-cü ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2001-2003-cü illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat institutunda laborant, iqtisadçı və ümumi şöbənin rəisi vəzifələrində işləmişdir.

2003-cü ildən İqtisad Universitetinin “Maliyyə” və “Bank işi” kafedralararası tədris-təcrübə laboratoriyasında laborant işləmişdir.

2005-ci ildən “Vergi və vergiqoyma” kafedrasında saat hesabı müəllim işləmişdir.

2003-2008-ci illərdə İqtisad Universitetinin dissertantı olmuşdur.

2011-ci ildən baş müəllim vəzifəsində çalışıb.

Hazırda UNEC-in “Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasının dosentidir.

 

 

*

24 noyabr 2012-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin nəzdində yaradılmış FD.01.211 dissertasiya şurasında “Optimal büdcə vergi siyasətinin formalaşması problemləri” mövzusunda yazdığı dissertasiya işini müdafiə etmiş, 04.06.2013-cü ildə AR Prezidenti yanında Ali attestasiya komissiyası tərəfindən iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüşdür.

27.11.2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının T-393 № li qərarı ilə Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir.

15 elmi əsərin müəllifidir.
Bir sıra beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak etmişdir.

1-DSC_3628IMG_4952IMG_4958

dos. Z.Paşayev  UNEC NEWS-da

“Kiçik və orta sahibkarlıq strukturlarında vergi mexanizminin tətbiqi xüsusiyyətləri” (10.11.2017)
“Vergilər” mövzusunda tələbə və magistrlər arasında 10-cu olimpiada keçirilib
 (16.12.2016)