durdana_193621k.e.n., dos. İbrahimova Dürdanə Əbil qızı

1965-ci il avqustun 26-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1987-1992-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsində ali təhsil almışdır.

1997-2001-ci illərdə Az. DET “OLEFİN” İnstitutunda mühəndis, kiçik elmi işçi və elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.

1997-ci ildə Az. DET “OLEFİN” İnstitutunun dissertantı olub.

*

2001-ci ildə  dissertasiya işini müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

2001-ci ildən  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində işləmişdir.
Hazırda UNEC-in “Fizika və kimya” kafedrasının dosentidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI