ceferov_rasul_fotok.e.n., dos. Cəfərov Rəsul Vəliyulla oğlu

4 fevral 1947-ci ildə Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR  Şahbuz rayonun  Keçili kəndində anadan olmuşdur.

1970-ci ildə Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutunun (indiki Azərbaycan Neft Akademiyası) Kimya texnologiya fakültəsini  bitirmişdir.

1979-ci ildə dissertasiya işini müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

 

*
1982-ci ildən Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutunun Sumqayit  filialında işləyib.

2000-ci ildən 07.07.2020-ci il tarixə kimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Fizika və Kimya” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışıb.

50-dən artıq elmi elmi əsərin müəllifidir.

Evlidir,  dörd övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI