lazgiyev_nizami_fotok.e.n., dos. Ləzgiyev Nizami Yusub oğlu

21 sentyabr 1950-ci ildə Gürcüstan Respublikası Bolnisi rayonunun Darvaz kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur.

1957-ci ildə Darvaz orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuş və həmin məktəbi 1967-ci ildə medalla bitirmişdir.

1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Kimya fakültəsinə daxil olmuşdur.
1972-ci ildə həmin universiteti  bitirmişdir.

1972-1974-cü illərdə təyinatla Qax rayonunun Almalı kəndinə müəllım vəzifəsində çalışmışdır.

1974-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun “Analitik kimya və kimya texnologiyası” kafedrasında kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.

 

 

*

1975-1978-ci illərdə həmin kafedranın əyani aspirantı olmuşdur.

1986-cı ildə dissertasiya müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik adına layiq görülmüşdür.

1979-cu ildən APİ-nin Gəncə filialının “Kimya” kafedrasında baş laborant, assisent, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində dosent vəzifəsində çalışır.

50-yə yaxın elmi və elmi-metodiki əsərin müəllifidir.

Üç övladı və nəvələri var.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI