qeyri_zardabi_fotok.e.n., dos. Nağıyev Zərdabi Murad oğlu

05 aprel 1952-ci ildə Tovuz rayonunda anadan olmuşdur.

1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Kimya fakültəsini bitirmişdir.

1979-1983-cü illərdə SSRİ Elmlər Akademiyasında “Kimya” ixtisası üzrə əyani aspiranturada təhsil almış, 1983-cü ildə isə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adını almışdır.

1985-ci ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunda kimya ixtisası üzrə əvvəlcə assistent, sonra isə dosent vəzifəsində çalışmışdır.

 

*
1990-2005-ci illərdə Əmtəəşünaslıq fakültəsinin “Kimya” kafedrasında dosent, kafedra müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

2005-ci ildən “Qeyri ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışıb.

Hazırda “İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrasının dosentidir.

55 elmi əsərin, o cümlədən dərslik, dərs vəsaitləri, proqram və metodik göstərişlərin müəllifidir.

Ailəlidir, bir övladı var.