xalida_fotok.e.n., dos. Quliyeva Xalidə Yadigar qızı

11.10.1950-ci ildə Beyləqan rayonunda anadan olub.

1967-ci ildə orta məktəbi, 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Kimya texnologiya fakültəsini bitirib.

1973-cü ildə Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunda mühəndis, 1974-cü ildən Neft Kimya Prosesləri İnstitutunda, 1986-cı ildən Qeyri-üzvi və Fiz-kimya İnstititutunda elmi işçi vəzifəsində çalışıb. 1989-cu ildən həmin institutun dissertantı olub, 1994-cü ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.

 

*

1997-ci ildən Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq Kommersiya İnstitututunda, 2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universitetində dosent vəzifəsində çalışır.

60-a yaxın elmi əsərin, o cümlədən 3 müəlliflik şəhadətnaməsi, 5 patent (xarici), 12 məqalə (ölkə daxili), 1 məqalə (ölkə xarici), 27 tezis, 1 dərs vəsaiti, 3 metodik vəsait, 4 proqramın müəllifidir.

İki övladı var.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI