222aKöçərli Leyla Rais qızı

1980-ci il 22 noyabrda Abşeron rayonunda doğulmuşdur.

1998-2002-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Təhsil, elm və sosial-mədəni sahələrin iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə bakalavr, 2002-2004-cü illər Azərbaycan  Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi” ixtisası üzrə magistraturanı fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir.

1999-2006-cı illərdə təhsil alarkən fakültə Elmi Şurasının üzvü olmuşdur.

2002-2006-cı  illər  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasında laborant, 2006-cı ildən isə həmin kafedrada müəllim vəzifəsində çalışır.

1999-2006-cı illərdə təhsil alarkən fakültə Elmi Şurasının üzvü olmuşdur.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Qloballaşma şəraitində dünya iqtisadiyyatı və yeni informasiya texnologiyaları” mövzusunda keçirilən elmi konfransda I yerə layiq görülmüşdür.

Universitetdə ictimai işlərdə və təhsildə fərqləndiyinə görə 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası “Simurğ” Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası Prezidenti tərəfindən  TƏŞƏKKÜR FƏRMANI ilə, 29 mart 2002-ci ildə  Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatlarının Milli Şurasının  sədri tərəfindən DİPLOMLA, 2002-ci və 2004-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rəhbərliyi tərəfindən FƏXRİ FƏRMAN və TƏŞƏKKÜR FƏRMANI ilə təltif olunmuşdur.

1999-2002-ci illərdə Fakültə Tələbə Həmkarlar Bürosunun sədri, 2002-2006-cı illərdə Fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri vəzifəsində çalışmışdır.

Azərbaycan  Dövlət  İqtisad  Universiteti, MDB-nin Qiymətləndirmə Sovetinin 11 noyabr 2003-cü ildə Bakı şəhərində keçirilmiş “Əmlak bazarı və milli standartların qiymətləndirilməsi” Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransının DİPLOMU ilə təltif edilmişdir.

 

 

*

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Turizm İnstitutunda 22 noyabr 2008-cı ildə II, 19 dekabr 2009-cu ildə III Respublika Elmi-Praktiki Konfranslarında ADİU adından çıxış etməklə, sertifikatlarla təltif edilmişdir.

25-27 may 2016-cı il  III Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumunda  çıxış etmişdir.

30 noyabr 2018-ci il Dövlət Turizm Agentliyi Azərbaycan Turizm və Menecmet Universitetinin təşkilatçılığı ilə “Müasir dövrdə effektiv idarəetmənin problemləri” Respublika Elmi-Praktiki Konfransında çıxış etmişdir.

14 elmi məqalənin müəllifidir. 12 fənn proqramının hazırlanmasında müəlliflər qrupunda iştirak etmişdir.

Ailəlidir. Üç övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

111a