sfera_yalsin_foto

Köçərli Yalçın Ənvər oğlu

1976-cı ildə Bakı şəhərində doğulmuşdur.

1993-1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun Təhsil, elm və sosial-mədəni sahələrin iqtisadiyyatı ixtisası üzrə bakalavr, 1997-1999-cu illərdə Təhsil, elm və sosial-mədəni sahələrin  iqtisadiyyatı ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almışdır.

2000-2003-cü illərdə İqtisad Universitetinin aspiranturasını bitirib. 2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi» kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

16-17 aprel 2007-ci ildə Ümumdünya Turizm Təşkilatının «Turizm marketinqi və turizmdə reklam texnikası» beynəlxalq seminarında  sertifikatla təltif edilib. 21-22 iyun 2007-ci ildə «İslam Konfransı Təşkilatına üzv ölkələrin iqtisadiyyatında turizmin rolu» Beynəlxalq elmi-praktiki konfransında «Azərbayjanda turizm sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri: təkliflər» mövzusunda çıxış edib və sertifikatla təltif edilib.

AR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Turizm İnstitutunda 8 dekabr 2007-ci il tarixində «Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər» adlı I Respublika elmi-praktiki konfransında, 22 noyabr 2008-ci ildə II Respublika elmi-praktiki konfransında, 19 dekabr 2009-cu ildə III Respublika elmi-praktiki konfransında universitetimiz adından müxtəlif mövzular üzrə çıxış etməklə sertifikatlarla təltif edilib.

29 aprel 2009-cu ildən Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə «Peşə təhsili və təlimi sahəsndə islahatlar strategiyası və Azərbaycanın seçilmiş rayonunda pilot icrası» layihəsi çərçivəsində turizmdə peşə standartlarının hazırlanması prosesində  universitetimiz adından müəllif qismində iştirak edərək və mükaflandırılıb.

14 elmi məqalənin müəllifidir. 15 fənn proqramının hazırlanmasında həmmüəllif kimi iştirak edib.

Ailəlidir. İki övladı var.