Məxfilik

Mərkəz əlilliyi olan tələbələrin məxfiliyinin qorunması üçün çalışır.

Tələbələrin şəxsi işində toplanmış bütün məlumatlar Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqlarının və şəxsi həyatlarının gizliliyi qorunması haqqında qanununa uyğun olaraq məxfi saxlanılacaqdır. Yalnız tələbənin özünün və ya valideynlərinin yazılı icazəsi olduqda, onun haqqında məlumatlar universitetin müəllim və digər əməkdaşlarına verilə bilər. (Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 8-ci Bölmənin 21-ci fəslin 155-ci maddə)

Mərkəzdə qeydiyyatdan keçən və sorğu anketini imzaladıqları zaman müəllimlərə və digər universitet əməkdaşlarına çatdırılacaq zəruri məlumatların ötürülməsi üçün tələbələr yazılı icazə verir. Məsələn, yalnız tələbənin icazəsi ilə Mərkəzin koordinatoru həmin tələbənin əlilliyi və yaxud keçiriləcək təlim və imtahanların hər hansı bir xüsusi şərtləri haqqında müzakirə apara bilər.

Ehtiyac olduqda Mərkəz koordinatoru xüsusi xidmət tələb edən tələbələr haqqında lazımi məlumatları digər universitet strukturlarına verməlidir.

Mərkəzdə toplanmış bütün təsdiqlənmiş şəxsi məlumatlar qoruma qaydalarına uyğun saxlanılacaqdır.

Istisnalar

UNEC əməkdaşları, yaxud əlilliyi olan tələbələrin səlahiyyətlərindən suistifadə edilməsi hallarda lazımi informasiya müvafiq orqanlara çatdırılacaqdır. Narkotik vəya alkoqollu içkilərdən istifadə aşkarlanarsa, gərəkli informasiya müvafiq orqanlara çatdırılacaq.

 

1287 1