babayeva_resmiya_8042Babayeva Rəsmiyyə Hafiz qızı

1965-ci ildə Bakıda anadan olub.

1972-1982-ci illərdə Bakı şəhəri 225 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.

1982-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dillər Universiteti) daxil olub. 1987-ci ildə həmin institutu ingilis-alman  dili  müəllimi ixtisası  üzrə  bitirib.

1987-ci ildə 2 saylı uşaq evində tərbiyəçi işləyib.

*

1989-1990-cı illərdə “Qayğı” cəmiyyətində dəftərxana müdiri vəzifələrində çalışıb.

1990-1999-cı illərdə Bakı şəhər 250 saylı məktəbdə müəllimə,

1999-2001-ci illərdə Naxçıvan Universitetində müəllimə işləyib.

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasının müəllimidir.
*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI