Ministr_Ali_Abbasov“İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları” kafedrasının müdiri  akademik Abbasov Əli Məmməd oğlu

1953-cü il yanvarın 1-də Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.

1976-cı ildə Moskva Energetika İnstitutunu Avtomatika və telemexanika ixtisası üzrə bitirmişdir. Təxminən bir il Azərbaycan Elmlər Akademiyasında işlədikdən sonra Ukrayna Elmlər Akademiyasında məqsədli aspiranturada təhsilini davam etdirmişdir. 1981-ci ildə mikroelektronika sahəsində dissertasiya müdafiə edərək, texnika elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır. 1994-cü ildə 05.13.14 – “İnformasiya emalı və idarəetmə sistemləri” ixtisası üzrə dissertasiya müdafiə etmiş, texnika elmləri doktoru adını almışdır. 1996-cı ildən professor, 2001-ci ildən isə AMEA-nın həqiqi üzvüdür.

1982-1992-ci illərdə AMEA-da müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 1992-2000-ci illərdə AMEA-nın İnformasiya və Telekommunikasiya Elmi Mərkəzinin (indiki İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu) direktoru vəzifəsində çalışmışdır.

2000-2004-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru olmuşdur. Azərbaycan Elm və Təhsil üzrə kompüter şəbəkələri Assosiasiyasının (AZRENA) prezidentidir. 180-dan çox elmi əsərin və 18 elmi monoqrafiya və kitabların müəllifi və həmmüəllifidir. 14 texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru və 8 texniki elmlər doktoru hazırlamışdır.

2001-2004-cü illərdə AR Milli Məclisinin deputatı və Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının (AŞPA) üzvü olmuşdur. 2001-ci ildən AMEA-nın həqiqi üzvü, Rəqəmli İnkişaf üçün Genişzolaqlı Rabitə üzrə BMT Baş katibi yanında Komissiyanın, Elektronika və Elektrotexnika Mühəndisləri İnstitutunun üzvüdür.

2004-2014-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar naziri vəzifəsində işləmişdir.

27 dekabr 2012-ci ildə AR Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən  informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.

2017-ci ilin mayında AMEA-nın müşaviri təyin olunub.

1157 4