Damet mTədris və təlim texnologiyaları üzrə prorektor i.e.d., prof. Bağırov Damət Abbas oğlu

e-mail: damet.bagirov@unec.edu.az

1985-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmişdir. 1986-cı ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur. 1991-ci ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi, 1997-ci ildə dosent almışdır. 1995-1998-ci illərdə Sank-Peterburq Dövlət Maliyyə İqtisad Universitetinin doktoranturasında oxumuşdur. 1998-ci ildə Sank-Peterburq Dövlət Maliyyə İqtisad Universitetində – 08.00.10 «Maliyyə, pul tədavülü və kredit» ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Elə həmin ildə Rusiya Federasiyasının Dövlət Ali Attestasiya Komitəsinin qərarı ilə iqtisad elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən təkrar attestasiyadan keçirilərək ölkəmizin doktorluq diplomunu almışdır. 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən professor elmi adını almışdır.

*
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:
İnstitutu bitirdikdən sonra Dövlət Aqrar Sənaye Komitəsinin baş elm idarəsində aparıcı iqtisadçı vəzifəsində çalışmışdır. 1989-1994-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunda tədris laboratoriyasının müdiri, müəllim vəzifələrində çalışmışdır. 1994-1995-ci illərdə «Tuqay» (hal-hazırda “Bank of Baku” adlanır) kommersiya bankının idarə heyətinin sədri vəzifəsində işləmişdir. 1995-1999-cu illərdə Xətai rayonu üzrə Dövlət Vergi Müfəttişliyində baş dövlət vergi müfəttişi, şöbə rəisi, rəis müavini  vəzifələrində işləmişdir. 1999-cu ilin sentyabr ayından Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun «Maliyyə» kafedrasının 0,5 ştatla dosenti vəzifəsində işləmişdir. 2000-ci ilin fevral ayından Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Dövlət əmlakının idarə olunması və özəlləşdirilməsi departamentində baş mütəxəssis, baş məsləhətçi, şöbə rəisi vəzifəsində işləmişdir.

DSC_5027DSC_4334DSC_4943DSC_4906DSC_5264

2001-ci il avqust ayından Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun «Vergi və vergiqoyma» kafedrasının 0,5 ştatla professoru vəzifəsində işləmişdir. 2005-ci ilin fevral ayından Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun «Vergi və vergiqoyma» kafedrasının tam ştatla professoru və Maliyyə fakultəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır. 2008-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun tədris işləri üzrə prorektor və  «Maliyyə» kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. 2009- 2010-cu illərdə Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin rəisi vəzifəsində işləmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun Tədris və təlim texnologiyaları üzrə prorektor vəzifəsində işləyir.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün yaradılmış dissertasiya şurasının, sonradan isə iqtisad elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün yaradılmış dissertasiya şurasının, «İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika» jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür. Maliyyə nəzarəti və vergi auditi sahəsində elmi araşdırmalarını ardıcıllıqla davam etdirir.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 24.04.2006-cı il tarixli qərarı ilə “Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə, Təhsil Nazirinin 11\927 saylı 27.09.2011-ci il tarixli  əmri ilə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı”  ilə təltif olunmuşdur.

1522 4