Evez-m_-kopiya - копияi.e.d., prof. Bayramov Əvəz İslam oğlu

1961-ci ildə Naxçıvan MR-nın Sədərək rayonunda anadan olmuşdur.

1987-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) bitirib.
1991-ci ilə kimi Ticarət Nazirliyi sistemində işləmişdir.

1991-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində baş laborant, müəllim, dosent, prorektor vəzifələrində işləmişdir.

1995-ci ildə dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi adına,
2004-cü ildə iqtisad elmləri doktoru adına layiq görülmüşdür.

*

1997-ci ildə Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir.
2003-cü ildə “Qızıl qələm” mükafatına layiq görülmüşdür.

2015-ci ilə kimi İqtisad Universitetinin Elm və informatika texnologiyaları üzrə
prorektoru vəzifəsinin tutub.

“İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika” elmi-nəzəri jurnalının redaktoru olub.

Hazırda “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” kafedrasının (0,5 şt.) professorudur.

200-dən çox elmi əsər, məqalə, monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir.

Evlidir, iki övladı var.