Evez-m_-kopiya - копияi.e.d., prof. Bayramov Əvəz İslam oğlu

1961-ci ildə Naxçıvan MR-nın Sədərək rayonunda anadan olub.

1987-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) bitirib.
1991-ci ilə kimi Ticarət Nazirliyi sistemində işləyib.

1991-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində baş laborant, müəllim, dosent, prorektor vəzifələrində işləyib.

1995-ci ildə dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsinə,
2004-cü ildə iqtisad elmləri doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülüb.

*

1997-ci ildə Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə təltif edilib.
2003-cü ildə “Qızıl qələm” mükafatına layiq görülüb.

2015-ci ilə kimi İqtisad Universitetinin Elm və informatika texnologiyaları üzrə
prorektoru vəzifəsində çalışıb.

“İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika” elmi-nəzəri jurnalının redaktoru olub.

Hazırda UNEC-in “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının (0,5 şt.) professorudur.

200-dən çox elmi əsər, məqalə, monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir.

AR Prezidentinin 26 sentyabr 2011-ci il Sərəncamına əsasən Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Əməkdar Müəllim” fəxri adına layiq görülüb.

Evlidir, iki övladı var.