DSC_0458

“Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması” kafedrasının müdiri i.e.d., prof. Əlirzayev Əli Qəmbərəli oğlu

e-mail: ali.alirzayev@unec.edu.az

1945-ci ildə martın 31-də Naxçıvan MR Babək rayonu Nehrəm kəndində anadan olub.

1968-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunu (indiki Azərbaycan Texniki Universitetini) bitirib.

1973-cü ildə Moskva Mərkəzi İqtisadi Riyaziyyat İnstitu­tun­da namizədlik, 1985-ci ildə isə doktorluq dis­ser­ta­siyasını müdafiə edib.

Müxtəlif illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi, şöbə müdiri;
1985-1989-cu illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru olub.
Naxçıvan Dövlət Universitetində kafedra müdiri vəzifələrində işləyib.

1997-2005-ci illərdə Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü, İqtisadi siyasət komissiyasının sədr müavini olub.

İqtisad elmləri doktoru, professordur. Hazırda “Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması” kafedrasının müdiridir.

2000-ci ildə “Uğur” mükafatına layiq görülüb. 2002-ci ildə əməkdar elm xadimi adı verilib.

2016-cı ilin fevralında Avropa nəşr mətbuat evi mükafat komissiyasının qərarı ilə Milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında, istedadlı gənc alimlərin hazırlanmasında səmərəli fəaliyyətinə görə ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim QIZIL MEDALI ilə təltif olunub.

500-dən artıq elmi əsə­rin, o cümlədən çoxsaylı monoq­rafi­ya­ların, dərslik və dərs vəsaitinin müəl­lifi­dir. 50 as­pi­ran­ta rəh­bərlik edib, 2 elmlər doktoru yetişdirib.

alirzayev11_5821DSC_4936

prof. Ə.Əlirzayev UNEC NEWS-da

UNEC-də Konstitusiya Günü (10.11.2017)

3222 1