huquq_farhad_foto“İqtisadi hüquq” kafedrasının müdiri i.e.d., prof. Fərhad Pənah oğlu Rəhmanov

e-mail: f.rahmanov@unec.edu.az

1952-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

Təhsili:

Bakı Dövlət Unuversiteti, mexanika-riyaziyyat fakültəsi, 1969-1974, Ali təhsil barədə diplom.

SSRİ EA Mərkəzi İqtisadi-Riyaziyyat İnstitutu, Rusiya, Moskva ş., 1984, İqtisad elmləri namizədi diplomu. İxtisas: 08.00.05 – Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (makroiqtisadiyyat). Dissertasiya işinin mövzusu «Respublika əhalisinin həyat səviyyəsinin inteqral xarakteristikalarının proqnozlaşdırılması»

*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı ş., 2007, İqtisad elmləri doktoru diplomu. İxtisas: 08.00.05 – Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (makroiqtisadiyyat). Dissertasiya işinin mövzusu “Azərbaycanda müasir şəraitdə sosial infrastrukturun tənzimlənməsi problemləri”

Elmi fəaliyyətinin istiqamətləri:

– Azərbaycanda və keçmiş SSRİ-nin digər regionlarında müxtəlif sosial və iqtisadi problemlərin öyrənilməsində, tədqiqində, işlənməsində və ekspertizasında 35 illik təcrübə;
– 1993-1994-cü illərdə Təhsil Nazirliyi Ekspert Komissiyasının üzvü.
«Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması sahəsində Dövlət Proqramı»nda – iqtisadçı-ekspert, 2001.
– Bir çox sosial və iqtisadi problemlərə dair nəşrlərin, o cümlədən, SSRİ EA Mərkəzi İqtisadi-Riyaziyyat İnstitutunun həyat səviyyəsi problemlərinə dair dörd hesabatının müəllifi.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

DSC_483320160921_1236351-farhad_1376Untitled20160411_181319

UNEC professorları beynəlxalq elmi seminara qatılıblar (27.09.2016)
UNEC professoru beynəlxalq konfransda çıxış edib (18.04.2016)

942 2