emek_tofiq_foto

“Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili” kafedrasının müdiri prof. Quliyev Tofiq Əvəz oğlu

e-mail: tofiq.quliyev@unec.edu.az 

1935-ci ildə Ağdam rayonunda anadan olmuşdur.

1953-cü ildə Ağdam rayonu Xındırıstan orta məktəbi bitirmiş və həmin ili K.Marks adına Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuş və 1957-ci ildə onu Sənayenin iqtisadiyyatı ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Sənaye Layihə İnstitutunda mühəndis-iqtisadçı, 1958-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində Sənaye-təmir idarəsində baş iqtisadçı, 1964-cü ildə Azərbaycan SSRİ ali və orta ixtisas Təhsil Komitəsi ali məktəblər idarəsinin baş inspektoru, 1965-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetində baş müəllim və dosent, sonrakı illərdə isə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda dosent, professor, kafedra müdiri (1970-ci ildən) indiyə kimi çalışır. 500-dən artıq elmi-metodiki əsərin, monoqrafiyanın, məqalənin müəllifidir. 1972-ci ildə “Əməyin iqtisadiyyatı” (30 ç.v), 1974-cü ildə“Əməyin elmi təşkili” (25 ç.v), 1993-cü ildə “İdarəetmənin əsasları”(21 ç.v), 2001-2006-cı illərdə (ikinci nəşr) “Menecmentin əsasları”, 1998-ci ildə “Əməyin sosiologiyası” kitabları nəşr edilmişdir. 1967-ci ildə Moskvanın ən nüfuzlu nəşriyyatı sayılan “Мысль” nəşriyyatında mənafelər problemi, 1974-cü ildə isə əməyin reduksiyasına həsr edilmiş monoqrafiyaları çap edilmişdir.

1960-1963-cü illərdə Plexanov adına Moskva Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Əməyin iqtisadiyyatı” kafedrasının əyani aspirantı olmuş, 1963-cü ildə orada namizədlik dissertasiyasını, 1968-ci ildə doktorluq dissertasiyasını  müdafiə etmişdir.

1992-ci ildən əməkdar elm xadimidir. Ali Attestasiya Komissiyasının iqtisadiyyat üzrə ekspert şurasının üzvüdür, “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir. 1990-1998-ci illərdə Beynəlxalq iqtisadçılar ittifaqının rəyasət heyətinin üzvü olmuşdur. 1963-cü ildə SSRİ Jurnalistlər İttifaqının üzvüdür. 2010-cu ildə “Qızıl qələm” mükafatına layiq görülmüşdür. Dünyanın 30-dan çox ölkəsində, o cümlədən Harvard Universitetinin kitabxanasında 3 kitabı oxuculara təqdim edilmişdir.

DSC_0007DSC_0006 DSC_0003DSC_8641

UNEC-də “Strateji Yol Xəritəsi” öyrənilir (19.01.2017)
UNEC-də ilk nümunəvi dərslər keçilib
 (15.01.2016)

1297 1