kamal11“Menecment” kafedrasının müdiri i.e.d., prof. Şahbazov Kamil Ağazaman oğlu

e-mail: kamil.shahbazov@unec.edu.az

14 fevral 1949-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1967-1971-ci illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu “Əməyin iqtisa­diyyatı” ixtisası üzrə təhsil almışdır. 1977-ci ildə iqtisad elmləri namizədi, 1994-cü ildə iqtisad elm­lə­ri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 1984-cü ildə dosent, 2007-ci ildə professor elmi adı almış­dır. 90-dan yuxarı elmi məqalənin, o cümlədən monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitinin müəl­lifidir. 20 nəfərdən yuxarı aspiranta rəhbərlik etmişdir.
*

1964-1967-ci illərdə İstehsalat yönümlü müəssisədə çalışıb. 1971-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azər­baycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlamışdır. O, laborant, müəllim, baş müəl­lim, dosent vəzifələrində işləmiş və 25 ilə yaxındır ki, kafedra müdiri vəzifəsində işləyir. 1988-ci ildən “İqtisadiyyatın idarə edilməsi”, 1994-cü ildən “Menecment və sahibkarlığın fəaliyyəti”, 2004-cü ildən isə “Menecment” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

*
“UNEC professorları ilə görüş şagirdlər üçün faydalıdır” (24.04.2017)

UNEC alimi konfransda İqtisad Universitetinin idarəçilik sistemindən danışıb
 (25.11.2016)

UNEC professorları beynəlxalq konfransda çıxış ediblər (14.04.2016)

kamil_9959Screenshot (7)DSC00491DSC_4189konf55

1358 2