kamal11“Menecment” kafedrasının müdiri i.e.d., prof. Şahbazov Kamil Ağazaman oğlu

e-mail: kamil.shahbazov@unec.edu.az

14 fevral 1949-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1967-1971-ci illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu “Əməyin iqtisa­diyyatı” ixtisası üzrə təhsil almışdır. 1977-ci ildə iqtisad elmləri namizədi, 1994-cü ildə iqtisad elm­lə­ri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 1984-cü ildə dosent, 2007-ci ildə professor elmi adı almış­dır. 90-dan yuxarı elmi məqalənin, o cümlədən monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitinin müəl­lifidir. 20 nəfərdən yuxarı aspiranta rəhbərlik etmişdir.
*

1964-1967-ci illərdə İstehsalat yönümlü müəssisədə çalışıb. 1971-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azər­baycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlamışdır. O, laborant, müəllim, baş müəl­lim, dosent vəzifələrində işləmiş və 25 ilə yaxındır ki, kafedra müdiri vəzifəsində işləyir. 1988-ci ildən “İqtisadiyyatın idarə edilməsi”, 1994-cü ildən “Menecment və sahibkarlığın fəaliyyəti”, 2004-cü ildən isə “Menecment” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

*
UNEC ilə Plexanov adına Rusiya İqtisad Universiteti arasında telekörpü (18.05.2017)
“UNEC professorları ilə görüş şagirdlər üçün faydalıdır” (24.04.2017)

UNEC alimi konfransda İqtisad Universitetinin idarəçilik sistemindən danışıb
 (25.11.2016)

UNEC professorları beynəlxalq konfransda çıxış ediblər (14.04.2016)

kamil_9959Screenshot (7)DSC00491DSC_4189konf55

1502 1