arif_foto

“Ticarət və gömrük işinin təşkili” kafedrasının müdiri prof. Şəkərəliyev Arif Şəkərəli oğlu

e-mail: a.shakaraliyev@unec.edu.az

1 dekabr 1948-ci ildə Ermənistanın Qafan kəndində anadan olmuşdur.

1955-1966-cı illərdə orta məktəbdə təhsil almışdır.

1970-ci ildə D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1971-1973-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində aspiranturanı bitirmiş və 1976-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1991-ci ildə Leninqrad Maliyyə-İqtisad Universitetində doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir və 1992-ci ildən professordur.

1970-1971-ci illərdə AzDBTİ-də baş laborant, 1971-1974-cü illərdə AzDBTİ-də müəllim, 1974-1978-ci illərdə AzDBTİ-də baş müəllim, dekan müavini, 1978-1982-ci illərdə AzDBTİ-də dosent, kafedra müdiri işləmişdir.

1987-1990-cı illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində dekan, 2000-2006-cı illərdə ADİU-nun Elmi İşlər üzrə prorektoru vəzifəsində çalışmışdır. 2001-ci ildən indiyədək İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq ticarət və gömrük işi” kafedrasının müdiridir.

260-dən artıq elmi əsərin, 65 kitab, dərsliklər, dərs vəsaiti və fənn proqramlarının, 500-dən çox qəzet və elmi-publisistik məqaləlarin müəllifidir.

2002-ci ildə elmi fəaliyyətinə görə “Əməkdar Elm Xadimi” fəxri adı verilmişdir.
Beynəlxalq Menecment Akademiyasının üzvüdür. “Qızıl qələm” mediya mükafatına layiq görülmüşdür.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

DSC_4821??????????????????????????????????????????????????????????????DSC_6587arif33ок

Şərh: ixrac strukturunun şaxələndirilməsinin əsas istiqamətləri və perspektivləri (AZƏRTAC – 20.06.2017)
Heydər Əliyevin sabitlik və inkişaf strategiyası
 (“Xalq qəzeti” – 16.06.2017)
Azərbaycan brendi ilə xarici bazarlara çıxarılacaq qeyri-neft sektoru məhsullarının artırılması imkanları
 (25.04.2017)

İctimai müzakirələrdə UNEC ekspertləri fəallıq nümayiş etdirir (24.04.2017 – VİDEO)

1269 3