Mirelem mjpg

i.e.d., professor Həsənli Mirələm Xası oğlu

1947-ci ilin iyul ayının 12-də Azərbaycan Respublikasının Cəlilabad rayonunun Alıqasımlı kəndində anadan olmuşdur. 1965-ci ildə 1 saylı Cəlilabad şəhər orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir.

1970-ci ildə M.Əzizibəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun «Neft mexanikası» fakultəsini-mühəndis mexanik ixtisası üzrə; 1985-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun «Maliyyə-kredit» fakultəsini-iqtisadçı ixtisası üzrə; 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakultəsini-hüquqşünas ixtisası üzrə bitirmişdir.

1990-cı ildə N.A.Voznesenski adına Sank-Peterburq Dövlət Maliyyə İqtisad Universitetinin Bakı filialının aspiranturasını bitirdikdən sonar MDB ölkələrində ilk dəfə «Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə Vergi sisteminin formalaşması» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1997-ci ildə Rusiya Federasiyasının Sank-Peterburq Dövlət Maliyyə-İqtisad Universitetinin doktoranturasını bitirdikdən sonra, iqtisad elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün doktorluq dissertasiya müdafiə etmişdir. 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən təkrar atessestasiyadan keçirilərək ölkəmizin doktorluq diplomu verilmişdir.

1993-cü ildən elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. 2000-ci ildən ADİU-nun Maliyyə kafedrasının ilk elmlər doktoru, professorudur. 2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisd Universitetinin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (2001-2012) iqtisad elmləri doktoru  və  iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi verilməsi üçün yaradılmış Dissertasiya Şuralarının üzvüdür.

255,2 çap vərəqi həcmində 86   elmi əsərin, o cümlədən 5 monoqrafiyanın, 9 dərslik və dərs vəsaitinin, 3 metodik, 18 tədris proqrmının və 2 interaktiv dərs vəsaitinin  müəllifidir. Professor M.X,Həsənlinin rəhbərliyi altında 12 nəfər namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir, 10-dan çox na­mi­zədlik və doktorluq dissertasiyasının opponenti və rəyçisi olmuşdur. Hal-hazırda 5 doktoranta və 5 dissertanta rəhbərlik edir.

Əmək fəaliyyəti:

1970-1978-ci illərdə SSRİ Xüsusi Tikinti quraşdırma idarələrində iş icraçısı, sahə rəisi, baş mühəndis vəzifələrində;
1978-1982-ci illərdə SSRİ Tikinti Bankının Bakı Şəhər şöbəsində şöbə rəisi, bankın müdir müavini;
1982-1984-cü illərdə Bakı Şəhər Xətai rayonu Xalq Deputatları Sovetinin İcra Komitəsində rayon İcra Komitəsi sədrinin müavini-Rayon Plan Komisiyasının sərdi;
1985-1992-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Xətai rayon maliyyə şöbəsinin müdiri və Vergi Müfəttişliyinin rəisi;
1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Aparatında strateji iqtisadi proqramlar sektorunun müdiri;
1993-cü ildə Respublika Maliyyə Nazirliyində Baş Büdcə İdarəsinin rəisi;
1994-1999-cu illərdə Bakı şəhəri Xətai rayonu üzrə Dövlət Vergi müfəttişliyinin rəisi;
2005-ci ildən İqtisad Universitetinin “Maliyyə” kafedrasının müdir müavini;
2013-cü ildən 2015-ci ilin sonuna kimi “Maliyyə” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyib.

1982-1995-cı illərdə Bakı Şəhəri Xətai rayon sovetinin deputatı;
1990-1995-ci illərdə isə Bakı Şəhər Sovetinin deputatı seçilmişdir.

1324 2