zahid_foto2“Humanitar fənlər” kafedrasının müdiri professor Zahid Məmmədov İsmayıl oğlu

e-mail: zahid.mammadov@unec.edu.az

31 oktyabr 1931-ci ildə Füzuli rayonunun Cuvarlı kəndində anadan olmuşdur.

1948-1953-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin fəlsəfə şöbəsində təhsil almışdır.
1952-1957-ci ilərdə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında siyasi və sosial-iqtisadi ədəbiyyat şöbəsində redaktor vəzifəsində işləmişdir.

1957-1960-ci illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə bölməsinin aspirantı olmuş və 1961-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək fəlsəfə elmləri namizədi elmi dərəcəsi alaraq 1963-cü ilədək Azərbaycan SSR EA Fəlsəfə bölməsində kiçik elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 1975-ci ildə doktorluq dissertasiya müdafiə edərək 1978-ci ildə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi, 1979-cu ildə isə professor elmi adı almışdır.

1963-1964-cü illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutu Fəlsəfə və Elmi Kommunizm kafedrasında baş müəllim,1964-1966-cı illərdə isə dosent vəzifəsində işləmişdir. 1966-1970-ci illərdə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Fəlsəfə və Elmi Kommunizm” kafedrasında dosent vəzifəsində, 1970-1981-ci illərdə “Elmi Kommunizm” kafedrasının müdiri, 1988-1991-ci illərdə N.A.Voznosenski adına LMİİ-nin Bakı filialının Elmi Kommunizm kafedrasının müdiri, 1991-1993-cü illərdə ADİİ-nin “Politologiya” kafedrasının müdiri, 2000-2009-cu ildən İqtisad Universitetinin “Politologiya və Sosiologiya” kafedrasının müdiri, 2009-2010-cu illərdə “Fəlsəfə və Politologiya” kafedrasının müdiri, 2010-2016-cı illərdə “Politologiya” kafedrasının müdiri vəzifələrində işləmişdir.

Hazırda  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Humanitar fənlər” kafedrasının müdiridir.

“Politologiya və Sosiologiya” fənnlərinə dair dərslik, dərs vəsaiti, metodiki vəsaitlərin və proqramların, çoxlu sayda elmi məqalələrin, 6 monoqrafiyanın müəllifidir.

1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir. AR Prezidentinin 2006-cı il 24 aprel tarixli 1430 nömrəli sərəncamı ilə Azərbaycan Respubilkasının “Əməkdar müəllim fəxri adı” verilmişdir. AR Təhsil Nazirliyinin 02 noyabr 2006-cı il tarixli əmri ilə “Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif edilmişdir.

Evlidir,  iki övladı və nəvələri var.

DSC_9166

1023 2